Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerződő felek

1.1 Eladó

 • Cégnév: ROJAKER Kft.
 • Székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 39.
 • Levelezési cím: 7632 Pécs, Móra Ferenc utca 39.
 • Üzlet: 7632 Pécs, Megyeri út 115/A
 • Web.: www.konyvorszag.hu
 • Adószám: 14686924-2-02
 • EU adószám: HU14686924
 • Cégjegyzékszám: Cg.02-09-073876
 • Számlavezető Pénzintézet: Dél TAKARÉK Szövetkezet
 • Bankszámlaszám: 50300109-15303282-00000000 (Dél TAKARÉK Szövetkezet)
 • Devizaszámla: HU30-50300109-03700390-00000000
 • IBAN számlaszám: HU79-5030-0109-1530-3282-0000-0000
 • E-mail cím: info@rojaker.hu
 • Telefonszám: +36 72/782-765
 • Fax: +36 72/782-765

A konyvorszag.hu tárhely szolgáltatója a RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 2., info@rackforest.hu)

1.2 Vásárló

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a ROJAKER Kft. webáruházának (www.konyvorszag.hu) internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szállító

A ROJAKER Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a konyvorszag.hu oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.

5. A szerződés létrejötte és módosítása

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó konyvorszag.hu weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

5.3 Árak

A termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

5.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétellel vagy előreutalással, előre egyeztetett megállapodás alapján átutalással egyenlítheti ki.

Utánvétellel történő fizetés esetén az áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében.

Előreutalás esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét az Eladó bankszámlájára kell átutalni, az Eladó előlegbekérő bizonylata alapján. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Előre történő utalás esetén az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

5.5 Szállítás

Az Eladó szállítási cím tekintetében, csak a Magyarország területéről beérkező megrendeléseket tudja teljesíteni.

Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel, vagy erről szóban, vagy írásban tájékoztatta a vevőt.

A kiszállítás pontos napjáról az Eladó e-mailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

5.6 Sikertelen kézbesítés

A Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

6. Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárló a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben rögzített feltételek mellett az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállás joga az áru átvételének napjától gyakorolható, a határidő első napja tehát az átvételt követő első munkanap.

A kormányrendelet értelmében az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. A kormányrendelet

értelmében az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vásárló a fenti jogszabály 5. § c) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás jogát, ha emblémázott termékeket, vagy kifejezetten kérésére gyártott termékeket vásárol, illetve ebben az esetben az Eladó felé az egyedi kérés teljesítésével keletkezett, a termék előállíttatásával kapcsolatban felmerült többletköltségét köteles megtéríteni. A fenti kikötés csak arra az esetre

vonatkozik, ha a Vásárló olyan termék megvásárlása esetében gyakorolja az elállás jogát, mely termék minden tulajdonságában megfelel a Vásárló megrendelésének.

7. Szavatosság

Az Eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Az ettől eltérő jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről tartalmazza: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

A webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk illetve a termékek nem sérültek. Az Eladó azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat az Eladó nem tudja megtéríteni.