Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben I.

Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben I.

A most fellapozott munka első és készülő második kötete száz esztendő elteltével szomorú leltárként veti egybe a régió épített öröksége egy szűk szeletének mai állapotát a Magyarország vármegyéi és városai millenniumi sorozatban megjelent Gömör-Kishont vármegye című monográfiának az érintett épületekre vonatkozó korabeli adataival. Nem titkolt célunk, hogy megtisztelő figyelmét ráirányítsuk fogyó örökségünk e különösképpen veszélyeztetett csoportjának fájdalmas és visszafordíthatatlannak tetsző romlására.A mögöttünk lévő XX. század folyamán tájainkon bekövetkezett és sok tekintetben máig tartó, nem egyszer tragikus változások végzetes fordulatokat eredményeztek a régió hagyományainak folyamatos ápolása és az évszázadok során felgyülemlett értékek megőrzése terén is. A mintegy kétszáz – az egykori megye határain messze túlmutató értéket képviselő építészeti örökséget és a magyarság számára jelentős kultúrtörténeti emlékeket is hordozó – pótolhatatlan épület sorsa immár a végső stádiumba jutott. Mérhetetlenek és érthetetlenek a veszteségek, és minden nappal egyre nőnek. Több gömöri kastély és kúria visszavonhatatlanul elveszett, és most is sok jobb sorsra érdemes épület kilátástalan helyzetben van. A 2001 tavasza és 2003 januárja között eltelt időszakban készült felvételek minden szónál beszédesebben és tárgyilagosabban tükrözik az elődök örökségét megtagadó önteltséget és a gyökértelen igénytelenséget meghonosító és az emlékezést is megtiltó ádáz és oktalan értékrombolást. A bemutatott épületek siralmas állapota korántsem csak a védelmére bízott örökségtől egyre inkább elszakadó honi műemlékvédelem problémája, s így a helyzet elodázhatatlan orvoslása sem kizárólag ennek a felgyülemlett gondokat már nemcsak megoldani, hanem követni is képtelen államigazgatási hivatalnak volna a feladata.A közelmúltban az európaiságukat jelképező értékeiket könnyelműen veszni hagyó és felelőtlenül elpusztító régiók ma bukdácsolva keresik a közös évezredes kulturális gyökerekhez visszavezető utat, melyen a haladást a romba dőlt, kifosztott és meggyalázott kastélyok és kúriák omladéka is nehezíti. A Szerző

Akció!

2 900 Ft 2 610 Ft

2 486 Ft (ÁFA nélkül)

1 készleten

Cikkszám: 1035187 Kategória: